Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

The European Platform of Transport Sciences

Zapraszają na XX edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 września 2024 roku pt. “Nowe ramy funkcjonowania sektorów mobilności i logistyki” (w wersji angielskiej: Mobility and Logistics Sectors in a Redefined Framework).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS jest wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez szczecińskie środowisko ekonomistów transportu w 2001 roku. Od 2002 roku współorganizatorem konferencji jest Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności (d. Katedra Transportu) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2021 roku do grona organizatorów dołączył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem konferencji jest The European Platform of Transport Sciences, skupiająca uczelnie i towarzystwa naukowe transportu z 15 europejskich państw. W 2024 r. obrady EURO-TRANS zostaną zintegrowane z obradami European Transport Congress (ETC).

Konferencja EURO-TRANS 2024 oraz Kongres ETC 2024 staną się forum prezentacji wyników badań naukowych i wymiany poglądów dotyczących potencjalnej ewolucji polityki transportowej zdefiniowanej i realizowanej przez agendy Unii Europejskiej oraz rządy, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe w krajach członkowskich UE a także w Norwegii i Szwajcarii. Tradycyjnie do debaty zaprosimy pracowników naukowych, polityków i pracowników administracji UE oraz administracji rządowej i samorządowej, inwestorów i menedżerów z sektora prywatnego i publicznego. Główne wątki debat będą dotyczyć kierunków zmian kierunków polityki transportowej, biorąc pod uwagę, że realizowane obecnie działania nie prowadzą do uzyskania oczekiwanych efektów transformacji energetyczno-klimatycznej i cyfrowej. Pod dyskusję zostaną poddane propozycje nowych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i biznesowych oraz scenariusze wdrożenia innowacji w warunkach nasilających się zjawisk kryzysowych w Europie i w innych regionach świata.

Konferencja Euro-Trans 2024 zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej (udział bezpośredni na miejscu), a obrady odbędą się w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem części obrad na język polski.

 

logologo EPTS